Lek

Lekforskaren Mikael Jensen (som driver bloggen www.stateofplay.nu) svarar på frågor om lek, leksaker och lekforskning.

Du som har ett konto på Facebook kan skriva dina frågor på denna sida.

Frågor som ställs via Instagram publiceras här nedan i kronologisk ordning tillsammans med Jensens svar.

 

Fråga (johannabackstroms): Vilken typ av leksaker bör/kan man införskaffa för att främja lek, fantasi och motorik hos mindre barn ca 1,5-3år? Vad behöver de få öva på i den åldern?

Svar (MJ): Det händer väldigt mycket i den åldern. En av de stora förändringarna är språkförmågan. I början av perioden säger barn enstaka ord och i slutet av perioden säger barn fullständiga meningar. Språklek brukar övas i dialog med andra och genom just att leka med språket. Det finns inte så många leksaker som kan stimulera detta. Om du hittar någon bra får du gärna tipsa mig.

Under denna period blir allt mer av motoriken av det finare slaget. Små rörelser som att dra streck på ett papper, klippa med sax, äta med bestick. Jag vill ju inte uppmuntra att barn leker med små kulor eftersom de kan hamna i munnen men detta är ett exempel på lek som stimulerar finmotoriken genom att gripa och placera kulor på vissa ställen. Bättre är att bygga med klossar eller att lägga pussel. Här handlar det om precisionen som behöver övas upp. Att använda båda händerna och koordinera deras rörelser så att två delar sätts samman är något som kan tränas redan från ett och ett halvt års ålder. Förslaget är därför leksaker som är delbara och kan sättas ihop igen. Att bygga med klossar eller att lägga pussel stimulerar också förmågan att bedöma form och storlek. Det är bra övning i den åldern. Grovmotoriken kan också stimuleras genom t.ex. en bil att sitta på (typ Bobby Car men jag vill inte rekommendera plastsaker så hitta gärna något annat alternativ) som inte bara ökar muskulaturen i benen utan även koordinationen av ben och armar. Slutligen kan man tänka på leksaker att leka med i vatten. Barn älskar att leka med vatten som rinner och plaskar. Det kan vara kärl som man häller ifrån till andra kärl, saker som samlar vatten och som man kan hälla ur eller saker som flyter. Vattenlek kan också fungera stimulerande på fantasin.

När det gäller fantasi så vill barn i denna ålder gärna leka med miniatyrer av sådant som vuxna använder. De försöker förstå vuxnas beteenden genom att upprepa dem och då underlättar det om leksakerna fungerar som ett stöd för detta. Det kan vara saker att fika med, verktyg, köksredskap osv. Nästa steg för att utveckla fantasin är att ge barn saker som inte är specifika i sin utformning så att de kan användas till flera saker. En rektangulär träkloss är ett exempel på detta. Den kan användas som mobiltelefon, som kökskniv, som bil, som staket osv. Barn börjar redan vid ett års ålder att låtsas att en sak är något annat. Slutligen behöver barn någon att börja leka dramalek med (roll-lek) genom att ge liv åt dockor eller liknande. I början tar de mest hand om dockan men efter ett tag gör dockan saker, med en egen röst.

Det är mycket här som kommer av sig själv. Man kan dock få hjälpa barn lite med fantasin genom att besjäla dockor och saker. När de ser hur vuxna gör kommer de så småningom att prova själva. Att besjäla saker sker dock närmare tre års ålder.

Barn över också det sociala samspelet i denna ålder. Alla sociala lekar är därför bra. När barn är i tvåårsåldern, alltså två barn som är jämngamla, tycker de om att imitera varandra och då är det bra om de har likadana leksaker som de kan göra liknande handlingar med. Enkla former av att leka affär vid tre års ålder skulle också kunna vara ett exempel på social lek.

Ställ gärna följdfrågor om något är oklart.

 

Fråga (sabriiin88): Vad kan vi vuxna göra för att bevara fantasin hos barn? Jag upplever att fantasin hos barn minskar då mycket idag är "serverat " åt barnen Samt att skärmar tar över en del.

Svar (MJ): Detta är en av de svåraste frågorna så jag får förklara några grundläggande komponenter. Lek, precis som fantasi, fyller många funktioner. Att skapa och vara kreativ är en funktion. Att bearbeta upplevelser är en annan. När barn får vara med om en variation av händerlser har de ett behov av att bearbeta detta i leken. Fantasin blir då ett sätt att undersöka olika sätt att tolka och förstå vad de har varit med om. Att skapa kräver byggstenar att skapa med. För barn är de bästa byggstenarna de erfarenheter de gör i livet. Ju fler upplevelser och ju större variation desto mer kan de använda i sitt skapande. Dessa byggstenar blandas ihop med stoff från filmer, böcker och eventuellt spel. Skärmtid behöver i sig inte vara dåligt om det bidrar till barns skapande. Samtidigt behöver barn inte skapa när de ser på film eller spelar spel. De får upplevelser och fantasi utan att anstränga sig. Däremot kan det hända att de behöver bearbeta vad de har sett och gjort på plattan. Ett tips är att begränsa skärmtiden. Samtidigt måste den ersättas med å ena sidan andra upplevelser och å andra sidan tid och utrymme för lek. När barn väl kommer igång med att leka behöver de få tid på sig att utveckla leken. Lek kommer inte alltid av sig själv. Ibland behöver vi vuxna visa hur man leker så att barnen kan lära sig vad de kan uppnå i leken, att de kan skapa själva och att de kan styra leken till en viss grad som överträffar film och spel.

Vi behöver signalera till barn att leken är viktig genom att se till att den får ta plats och genom att vi själva deltar. Vissa lekforskare säger att barn försöker att förverkliga sina ouppfyllda önskningar i leken. Om det de mest av allt önskar sig är att få använda surfplattan kan det utvecklas till att de gör en egen surfplatta och fantiserar om vad de ser och gör på surfplattan. Då gör de en stor del av jobbet själva. Om de får fri tillgång behöver de inte utföra något skapande själva.

Ställ gärna följdfrågor om det är något som är oklart.